PROTA

Görevlerimiz

• Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini geliştirmek,

• Araştırma, geliştirme ve yenileme projeleri üzerinde yoğunlaşmak,

• Güvenilir ve zamanında hizmet sunmak,

• Projelerimiz ve çalışma birimlerimizde son kalite standartları sağlamak,

• Her düzeyde hizmet için eğitim politikalarına uygunluğu sağlamak,

• Yenilik ve bütünlüğünü teşvik eden bir yönetim politikası sürdürmek,

• Ve bu yönde ilerleyen bir takım ruhu oluşturmak,

• Yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,

• Müşteri bağlılığını sağlamak,

• Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve yerel çevre politikaları ile mevcut çevre yönetim standartlarına uymak.